Cuore EP 1250 Set 25kg

Cuore EP 1250 dient als universele primer voor verschillende ondergronden zoals bijvoorbeeld zandcement en beton.

406,50 € 406.5 EUR 406,50 €

406,50 €

(16,26 € / kg)

  Deze combinatie bestaat niet.

  Downloads

  102525 - Product Data Sheet - Cuore EP 1250- NL       

  102525 - Product Data Sheet - Cuore EP 1250- FR       

  102525 - Product Data Sheet - Cuore EP 1250- ENG    


  Cuore EP 1250


  Beschrijving 
  Cuore EP 1250 is een multi use epoxy hars dat kan worden ingezet als primer voor verschillende ondergronden zoals bijvoorbeeld zandcement en beton , als mortelhars met A B of C1 mortelzand en als schraaplaag gevuld met GE100.
  Het verbruik hangt af van de ruwheid ondergrond en toepassing.

  Technische eigenschappen 
   Soortelijk gewicht Basis + Harder 1100 kg/m³ 

  Ondergrond voorbehandeling 
   Om een blijvende hechting van een kunststof afwerking te kunnen realiseren, is het correct voorbehandelen van de af te werken ondergrond noodzakelijk. In het algemeen wordt er van uitgegaan dat iedere af te werken ondergrond vrij moet zijn van vetten, olie, vuil, vocht en andere verontreinigingen, die de hechting aan de ondergrond negatief kunnen beïnvloeden. Dit geldt zowel voor bestaande als voor nieuw aangebrachte ondergronden. Nieuwe cementgebonden ondergronden moeten minimaal 4 tot 6 weken oud zijn en mogen een vochtigheidsgraad hebben van maximaal 3 %, gemeten volgens de calcium carbid methode, voordat Cuore EP 1250 erop aangebracht kan worden. 
  Een handleiding over ondergrondvoorbehandeling is op aanvraag verkrijgbaar. 

  Verbruik 
   Het verbruik hangt af van de ruwheid en porositeit van de ondergrond. Gemiddeld is het verbruik ca. 250 gram/m². 

  Mengverhouding 67,48 Gewichtsdelen Basis 601303 
                                 32.52 Gewichtsdelen Harder 801303 

  Temperatuur ondergrond min. 10 °C en max. 30 °C. 
  De ondergrondtemperatuur moet minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen. 
  Relatieve luchtvochtigheid min. 30 % en max. 80 % 
  Verwerkingstemperatuur min. 10 °C en max. 30 °C 
  Verwerkingstemperatuur materiaal min. 15 °C en max. 25 °C 

  Mengen 
  1) Open het blik met de basis en meng het materiaal tot deze homogeen is. 
  2) Open het blik met de harder en voeg de harder aan de basis toe. 
  3) Meng beide componenten mechanisch gedurende circa 2 minuten, totdat een homogeen mengsel ontstaat. Een goed gemengd materiaal is egaal van kleur en bevat geen heldere of donkere vlekken. 
  4) Om mengfouten of ongemengde resten te vermijden; het gemengde materiaal overgieten in een schoon en leeg blik en nogmaals korte tijd mengen. Gebruik nooit ongemengde resten van het materiaal. 
  Verwerkingstijd De verwerkingstijd van Cuore EP 1250 ligt bij 20 °C tussen 20 en 30 minuten. 

  Let op: bij een temperatuurverhoging van 10 °C halveert de verwerkingstijd. 
  Bij een temperatuurverlaging van 10 °C verdubbelt de verwerkingstijd. 

  Droging en uitharding 
  De droging en uitharding van Cuore EP 1250, bij een verbruik van 250 gram/m² 
  is als volgt: 
  - overschilderbaar       : na 16 uur en maximaal binnen 48 uur bij 20 °C 
  - uitgehard                   : na 7 dagen bij 20 °C 

  Kleur - structuur - glansgraad Kleurloos - glad - glanzend 

  Verpakking 25 kg sets 

  Voorzorgsmaatregelen 
   Het is belangrijk de voor de verwerking van kunststoffen geldende voorschriften op te volgen. Derhalve wordt geadviseerd huid- en oogcontact te vermijden, door gebruik te maken van crèmes en/of vloeistofdichte handschoenen, veiligheidsbrillen, etc. Bij de verwerking van Cuore EP 1250, met name in kleine, gesloten ruimten, verdient het aanbeveling zeer goed te ventileren. 

  Gereedschap Cuore EP 1250 kan aangebracht worden met: 
  - roller 
  - spaan 
  - wisser 

  Reiniging gereedschap 
  De gebruikte gereedschappen kunnen gereinigd worden met Cuore materiaalreiniger.

  Houdbaarheid 
  In de afgesloten originele verpakking, opgeslagen in een droge omgeving tussen 5°C en 25°C, is Cuore EP 1250 minimaal 24 maanden houdbaar.

  Let op: Cuore EP 1250 mag niet bewaard worden bij of blootgesteld worden aan temperaturen lager dan 5 °C. Let op: na verloop van tijd kan er een vorm van separatie optreden. Het is noodzakelijk het materiaal op te mengen tot een 100% gladde, homogene massa voordat de B-component wordt toegevoegd. Bij twijfel over de homogeniteit en/of fijnheid adviseren wij het materialen eerst te zeven voor verder gebruik. Als het materiaal niet meer tot een homogene, gladde massa op te mengen is kunt u voor advies contact opnemen met Cuore. 

  Belangrijk Cuore EP 1250 mag alleen gebruikt worden door opgeleide en professionele plaatsers.