The art of Design

Contact

Cuore Veiligheid en trainingen


 Veiligheid en PBM

M aatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming 


Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen tijdens het werken met epoxy en polyurethaan harsen :

 • Producten verwijderd houden van eet- en drinkwaren
 • Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken
 • Voor de pauze en aan het einde van de werktijd steeds handen wassen
 • Beschermende kledij afzonderlijk bewaren
 • Niet eten of drinken tijdens het gebruik


Ademhalingsbescherming :

 •  Zorg voor voldoende ventilatie op de werkplek
 • Bij onvoldoende ventilatie , spuiten van het materiaal of hoge concentraties van het materiaal is ademhalingsbescherming noodzakelijk
 • Combinatiefilter A-P2 is aanbevolen voor kortstondig gebruik


Handschoenmateriaal :

 • Handschoenmateriaal moet ondoorlatend zijn en bestand tegen de gebruikte mengsel
 • De keuze van geschikte handschoenen in niet alleen afhankelijk van het materiaal maar ook van andere kwaliteitskenmerken deze verschillen van fabrikant tot fabrikant. De gebruiksduur van de handschoenen tijdens de werken hangt af van de penetratietijd van het gebruikte product , de precieze penatratietijd is gekend bij de fabrikant volgens EN 16523.1 : 2015 word er een maximale drijgtijd aanbevolen van 50% van de penetratietijd.
 • Voor kortstondige bescherming en spatbeschermingen raden wij aan handschoenen te gebruiken uit Nitrilrubber of natuurrubber.
 • Voor langdurig gebruik of bij hogere concentraties raden wij aan PVC handschoenen te gebruiken .
 • Handschoenen dienen minimum pols en deels onderarm te beschermen


Oogbescherming :

 • Nauw aansluitende oogbescherming
 • Geharde of kunststof glazen
 • Bescherming tegen opspattende / rondvliegende deeltjes en vloeistoffen


Lichaamsbescherming :

 • Draag geschikte beschermende arbeidskledij
 • Lange broek , shirt lange mouwen
 • Vermijd blootgestelde huid zelfs bij warm weer
 • Afhankelijke van de werkzaamheden raden wij aan spuit / spat dichte kledij / werkoverall te dragen met een betere bescherming tegen vloeistoffen

 • Download document