Cuore WPT 5000 CM

                                            artikelnummer 505505

 

Cuore WPT 5000 CM is een gekleurde, 2-componenten, watergedragen, lichtechte, polyurethaan coating.

Toepassing
Cuore WPT 5000 CM dient als eindafwerking van diverse polyurethaan systemen. Voorbeelden van toepassingsgebieden zijn: onderwijs, gezondheidszorg, woningen, kantoren en openbare gebouwen. • Soortelijk gewicht
  • Soortelijk gewicht Basis + Harder~ 1140 kg/m3 
  • Slijtvastigheid (Taber) 87 mg ASTM D4060 CS 17 1000/1kg
  •  Slipweerstand EN 7909> 0,30µ

 • Verbruik
  • Het verbruik ligt op ca. 100 gram/m2 per laag. Geadviseerd wordt om 2 lagen aan te brengen.
 • Kleur - structuur - glansgraad
  • Op aanvraag uit RAL/NCS - glad - zijdemat (glansgraad 25-30 GU bij 85°)


 • Ondergrond voorbehandeling
  Cuore WPT 5000 CM kan op verschillende polyurethaan systemen aangebracht worden zonder extra voorbehandelingen. De tijd tussen het aanbrengen van het polyurethaan systeem en de Cuore WPT 5000 CM mag maximaal 48 uur bedragen.
 • Mengverhouding
  90 Gewichtsdelen Basis 601303
  10 Gewichtsdelen Harder 801303
 • Werfomstandigheden 
  • Relatieve luchtvochtigheid
   min. 30 % en max. 70 %
  • Verwerkingstemperatuur
   min. 10 °C en max. 30 °C
  • Verwerkingstemperatuur materiaal
   min. 15 °C en max. 25 °C
 • Menging
 • 1) Schud de jerrycan met basis totdat de inhoud homogeen is en open deze.
  2) Open de flacon met de harder.
  3) Schenk de basis uit de jerrycan in een schone, droge emmer.
  4) Voeg de Harder aan de Basis onder mengen toe.
  5) Meng beide componenten mechanisch gedurende circa 2 minuten, totdat een homogeen mengsel ontstaat. Een goed gemengd materiaal is egaal van kleur en bevat geen heldere of donkere vlekken.
  6) Om mengfouten of ongemengde resten te vermijden, het gemengde materiaal overgieten in een schoon en leeg blik en nogmaals korte tijd mengen. Gebruik nooit ongemengde resten van het materiaal.
  Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven, worden naar beste weten verstrekt, doch gelden
  slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventueel beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons
  geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten
  vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van eigen aansprakelijkheid blijft deze,
  voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij u de goede
  kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.
  7) Voor gebruik het gemengde materiaal circa 10 minuten laten staan!!
 • Verwerkingstijd
  De verwerkingstijd van Cuore WPT 5000 CM ligt bij 20 °C rond de 45 minuten.
  Let op: zowel visueel als qua verwerking is het einde van de verwerkingstijd niet merkbaar. Houd daarom maximaal 45 minuten aan om de technische eigenschappen van de Cuore WPT 5000 CM optimaal te houden.
 • Droging en uitharding
  De droging en uitharding van Cuore WPT 5000 CM, bij een verbruik van 100 gram/m² en een RV van 50% is als volgt:
  - overschilderbaar : na 3 uur en max. binnen 48 uur bij 20 °C en 50% RV
  - uitgehard : na 7 dagen bij 20 °C en 50% RV
  Let op: Tijdens het drogingsproces mag de RV niet boven de 80% uitkomen!

Bestand tegen de meest voorkomende chemicaliën. Een chemicaliënbestendigheidslijst is op aanvraag verkrijgbaar.
LET OP: het product is gevoelig voor verkleuring onder invloed van weekmakers, bijvoorbeeld in autobanden.

Het is belangrijk de voor de verwerking van kunststoffen geldende voorschriften op te volgen. Derhalve wordt geadviseerd huid- en oogcontact te vermijden, door gebruik te maken van crèmes en/of vloeistofdichte handschoenen, veiligheidsbrillen, etc. Bij de verwerking van Cuore WPT 5000 CM, met name in kleine, gesloten ruimten, verdient het aanbeveling zeer goed te ventileren.

In de afgesloten originele verpakking, opgeslagen in een droge omgeving tussen
5 °C en 25 °C, is Cuore WPT 5000 CM minimaal 6 maanden houdbaar.
Let op: Cuore WPT 5000 CM mag niet bewaard worden bij of blootgesteld worden aan temperaturen lager dan 5 °C.
Let op: na verloop van tijd kan er een vorm van separatie optreden. Het is noodzakelijk het materiaal op te mengen tot een 100% gladde, homogene massa voordat de B-component wordt toegevoegd. Bij twijfel over de homogeniteit en/of fijnheid adviseren wij het materialen eerst te zeven voor verder gebruik.
Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven, worden naar beste weten verstrekt, doch gelden
slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventueel beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons
geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten
vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van eigen aansprakelijkheid blijft deze,
voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij u de goede
kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.
Als het materiaal niet meer tot een homogene, gladde massa op te mengen is kunt u voor advies contact opnemen met Cuore.
Belangrijk
Cuore WPT 5000 CM mag alleen worden gebruikt door opgeleide en professionele plaatsers.

Downloads 


101010 - Product Data Sheet - Cuore WPT 5000 CM - NL 
101010 - Product Data Sheet -  Cuore WPT 5000 CM - FR 
101010 - Product Data Sheet -  Cuore WPT 5000 CM - EN