Cuore SPT 5000 TM

                                            artikelnummer 506003

 

Cuore SPT 5000 TM is een transparante, 1-componenten, oplosmiddelvrije, lichtechte, polyurethaan coating.

Toepassing
Cuore SPT 5000 TM dient als eindafwerking van diverse epoxy en polyurethaan systemen. Voorbeelden van toepassingsgebieden zijn: onderwijs, gezondheidszorg, woningen, kantoren en openbare gebouwen, magazijnen, logistieke ruimtes en productieruimtes. • Soortelijk gewicht
  • Soortelijk gewicht Basis 1170 kg/m³
  • Slijtvastigheid (Taber) 30 mg
   ASTM D4060 CS 17 1000 / 1kg
  • Slipweerstand >0,30µ

 • Verbruik
  • Het verbruik ligt op ca. 80-100 gram/m2 per laag.
 • Kleur - structuur - glansgraad
  • Kleurloos - glad -zijdemat


 • Ondergrond voorbehandeling
  Cuore SPT 5000 TM kan op verschillende epoxy en polyurethaan systemen aangebracht worden zonder extra voorbehandelingen. De tijd tussen het aanbrengen van het systeem en de Cuore SPT 5000 TM mag maximaal 48 uur bedragen.
 • Mengverhouding
  • 1 component
 • Werfomstandigheden 
  • Relatieve luchtvochtigheid
   min. 30 % en max. 80 %
  • Verwerkingstemperatuur
   min. 10 °C en max. 30 °C
  • Verwerkingstemperatuur materiaal
   min. 15 °C en max. 25 °C
 • Menging
  1)Open het blik en meng het materiaal tot deze homogeen is.
 • Verwerkingstijd
  Een verwerkingstijd van Cuore SPT 5000 TM is niet van toepassing aangezien het een 1-componenten product betreft.
  Let op: Door de reactie met de lucht(vochtigheid) van het materiaal na opening van het blik kan op het materiaal een vel ontstaan. Dit vel kan verwijderd worden en na mengen tot een homogene massa is het materiaal weer gebruiksklaar.
  Wanneer het blik te lang open blijft staan of wanneer er al een relevante hoeveelheid materiaal is verbruikt, voordat het blik weer afgesloten
  wordt, dan zal de reactie met de lucht(vochtigheid) door kunnen zetten waardoor het materiaal onbruikbaar wordt.
 • Droging en uitharding
  De droging en uitharding van Cuore SPT 5000 TM , bij een verbruik van 100 gram/m² is als volgt:
  - overschilderbaar : na 24 uur en max. binnen 48 uur bij 20 °C en 50% RV.
  - uitgehard : na 7 dagen bij 20 °C en 50% RV

Bestand tegen de meest voorkomende chemicaliën. Een chemicaliënbestendigheidslijst is op aanvraag verkrijgbaar.
LET OP: het product is gevoelig voor verkleuring onder invloed van weekmakers, bijvoorbeeld in autobanden.

Het is belangrijk de voor de verwerking van kunststoffen geldende voorschriften op te volgen. Derhalve wordt geadviseerd huid- en oogcontact te vermijden, door gebruik te maken van crèmes en/of vloeistofdichte handschoenen, veiligheidsbrillen, etc. Bij de verwerking van Cuore SPT 5000 TM , met name in kleine, gesloten ruimten, verdient het aanbeveling zeer goed te ventileren.

In de afgesloten originele verpakking, opgeslagen in een droge omgeving tussen
5 °C en 25 °C, is Cuore SPT 5000 TM maximaal 4 maanden houdbaar.
Let op: Cuore SPT 5000 TM mag niet bewaard worden bij of blootgesteld worden aan temperaturen lager dan 5 °C. Let op: na verloop van tijd kan er een vorm van separatie optreden. Het is noodzakelijk het materiaal op te mengen tot een 100% gladde, homogene massa. Bij twijfel over de homogeniteit en/of fijnheid adviseren wij het materialen eerst te zeven voor verder gebruik. Als het materiaal niet meer tot een homogene, gladde massa op te mengen is kunt u voor advies contact opnemen met Cuore.

Cuore SPT 5000 TM mag alleen worden gebruikt door opgeleide en professionele plaatsers.

Downloads 


101010 - Product Data Sheet - Cuore SPT 5000 TM - NL 
101010 - Product Data Sheet -  Cuore SPT 5000 TM - FR 
101010 - Product Data Sheet -  Cuore SPT 5000 TM - EN