Cuore SPT 5000 Color

                                            artikelnummer 506202

 

Cuore SPT 5000 Color is een oplosmiddelvrije, lichtechte kleurpasta.

Toepassing
Cuore SPT 5000 Color dient als toevoeging aan een van de transparante coatings uit de Cuore SPT 5000 Color serie. • Soortelijk gewicht
  • Soortelijk gewicht 1800 kg/m3 (afhankelijk van kleur)
 • Verbruik
  • zie Cuore SPT 5000 TM / Safe
 • Kleur - structuur - glansgraad
  • Op aanvraag uit RAL/NCS - glad - glanzend


 • Ondergrond voorbehandeling
  • zie Cuore SPT 5000 TM/ Safe
 • Mengverhouding
  62,50 Gewichtsdelen SPT 5000 TM/Safe 
  37,50 Gewichtsdelen Kleurpasta
 • Werfomstandigheden 
  • Relatieve luchtvochtigheid
   min. 30 % en max. 80 %
  • Verwerkingstemperatuur
   min. 10 °C en max. 30 °C
  • Verwerkingstemperatuur materiaal
   min. 15 °C en max. 25 °C
 • Menging
  1) Open het blik met de transparante coating en meng het materiaal tot deze homogeen is.
  2) Open het blik met de kleurpasta en voeg de transparante coating aan deze kleurpasta toe.
  3) Meng beide componenten mechanisch gedurende circa 2 minuten, totdat een homogeen mengsel ontstaat. Een goed gemengd materiaal is egaal van kleur en bevat geen heldere of donkere vlekken.
  4) Om mengfouten of ongemengde resten te vermijden; het gemengde materiaal overgieten in een schoon en leeg blik en nogmaals korte tijd mengen. Gebruik nooit ongemengde resten van het materiaal.
 • Verwerkingstijd
  • zie Cuore SPT 5000 TM/Safe
 • Droging en uitharding
  Zie Cuore SPT 5000 TM / Safe

In de afgesloten originele verpakking, opgeslagen in een droge omgeving tussen
5 °C en 25 °C, is Cuore SPT 5000 Color maximaal 4 maanden houdbaar.
Let op: Cuore SPT 5000 Color mag niet bewaard worden bij of blootgesteld worden aan temperaturen lager dan 5 °C.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven, worden naar beste weten verstrekt, doch gelden
slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventueel beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons
geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten
vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van eigen aansprakelijkheid blijft deze,
voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij u de goede
kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.
Belangrijk
Cuore SPT 5000 Color mag alleen gebruikt worden door opgeleide en professionele plaatsers.

Downloads 


101010 - Product Data Sheet - Cuore SPT 5000 Color - NL 
101010 - Product Data Sheet -  Cuore SPT 5000 Color - FR 
101010 - Product Data Sheet -  Cuore SPT 5000 Color - EN