Cuore MD ECO SS 1000

                                            artikelnummer........

 

Cuore MD Eco SS 1000 is een veelzijdige silicaat sealer voor minerale ondergronden.

Toepassing 
Voor gebruik binnen en buiten
Verzegeling en bescherming van eerder aangelegde vloeroppervlakken met producten uit het Cuore MD ECO SL gamma.
 Bescherming tegen huishoudelijke vloeistoffen​ • Soortelijk gewicht
  • 1.1 g/cm³
 • Verbruik
  • Ca. 100-150 g/m² (afhankelijk van de omstandigheden van de ondergrond en het absorptievermogen).
 • Kleur - structuur - glansgraad
  • Melk-wit - satijn glans
 • Ondergrond voorbehandeling
  Zorg dat de ondergrond droog, stofvrij, schoon en vrij van andere stoffen is die kunnen leiden tot scheiding vóór het aanbrengen van de coating. Kalkhoudende en sterk zanderige bestanddelen moeten vóór het aanbrengen verwijderd worden (met een efficiënte industriële stofzuiger). Pleisterwerk en/of coatings verwijderen.
 • Mengverhouding
  • max 10% zuiver water toevoegen
 • Werfomstandigheden 
  • Relatieve luchtvochtigheid
   min. 30 % en max. 80 %
  • Verwerkingstemperatuur
   min. 10 °C en max. 30 °C
  • Verwerkingstemperatuur materiaal
   min. 15 °C en max. 25 °C
 • Verwerking​
  Cuore MD Eco SS 1000 wordt streeploos aangebracht met een microvezelmop of een verfroller. Vóór het aanbrengen met nieuwe
  Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven, worden naar beste weten verstrekt, doch gelden
  slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventueel beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons
  geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten
  vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van eigen aansprakelijkheid blijft deze,
  voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij u de goede
  kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.
  microvezelmoppen / verfrollers moeten alle losse vezels verwijderd worden. Het gereedschap spoelen in helder water.
  Voor gepolijste vloeren wordt aanbevolen om een microvezelmop te gebruiken. Voorkom daarom dat de microvezelmop uitdroogt om een gelijkmatige aanbrenging van de sealer te garanderen. Het gesealde oppervlak kan na 5 uur worden gepolijst. Gebruik een éénschijfsmachine zonder extra gewicht. Voor het polijsten wordt een witte pad aanbevolen.

 • Verwerkingstijd
  • niet van toepasing
 • Droging en uitharding
  Tijdens de eerste 7 dagen moet langdurige waterbelasting onmiddellijk worden verwijderd. Daarna is het oppervlak bestand tegen permanente waterbelasting, dranken, olie en vet. Krassen in het oppervlak veroorzaakt door mechanische slijtage kunnen worden hersteld met een nieuwe laag sealer.

Originele verpakking is 6 maanden houdbaar in droge en gecontroleerde gematigde ruimtes (niet onder de 0°C, aanbevolen 10-25°C). Aangebroken verpakkingen onmiddellijk opnieuw sluiten en binnen zeer korte tijd gebruiken.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) dat kan worden aangevraagd op de website van Cuore voor meer informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag, behandeling en verwijdering. Volg de instructies op de verpakking.

Omdat het absorptievermogen van verschillende ondergronden verschilt, adviseren wij een proekvlak aan te brengen.
Onzuiverheden moeten onmiddellijk met water worden afgewassen. Alle gereedschap moet tussen de toepassingen door worden gereinigd.
Voor het behoud van alle eigenschappen en de glansgraad van Cuore MD Eco SS 1000 zijn zorgvuldig onderhoud en verzorging noodzakelijk. Zand of grove deeltjes veroorzaken krassen en moeten tijdens de normale reinigingsprocedures verwijderd worden. Ondanks de beschermende functie van het product dient een langdurige belasting met schadelijke vloeistoffen vermeden te worden om vlekvorming in de coating te voorkomen. Langdurige en sterke mechanische belasting van de ondergrond (zware machines bv.) kan de coating beschadigen. In dit geval adviseren wij een nabehandeling van de beschadigde plek met Cuore MD Eco SS 1000. Hiervoor wordt een basisreiniging uitgevoerd met een in de handel verkrijgbare, licht alkalische vloerreiniger.
Bij grotere oppervlakken of bij sterke vervuiling wordt het gebruik van mechanische reinigingsprocedures aanbevolen. Hiervoor is een éénschijfsmachine met een witte of beige pad nodig. Na de reiniging wordt het oppervlak met water nagespoeld tot alle resten van het reinigingsmiddel zijn verwijderd.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven, worden naar beste weten verstrekt, doch gelden
slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventueel beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons
geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten
vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van eigen aansprakelijkheid blijft deze,
voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij u de goede
kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.
Het oppervlak moet droog zijn vóór de volgende coating. Voor het nabewerken met Cuore MD Eco SS 1000 wordt een spuitapplicatie aanbevolen. De spuitprocedure wordt gevolgd door een gelijkmatige verdeling van de sealer met een microvezel mop tot de gewenste hoeveelheid vloeibaar materiaal. Afhankelijk van de mate van vlekvorming of vervuiling, kan een tweede laag Cuore MD Eco SS 1000 noodzakelijk zijn.
Cuore MD Eco SS 100

Downloads 


101010 - Product Data Sheet - Cuore MD ECO SS 1000 - NL 
101010 - Product Data Sheet - Cuore MD ECO SS 1000 - FR 
101010 - Product Data Sheet -  Cuore MD ECO SS 1000 - EN