Cuore ®  MD ECO SystemenTweeduizend jaar geleden legden de Romeinen de basis voor het creëren van ecologisch beton. 

Vele van deze realiseringen blijven vandaag nog bestaan. Na het uiteenvallen van het Romeinse Rijk, kwam verdere ontwikkeling hiervan tot stilstand.
Met de uitvinding van Portland cement rond 1824, werd cement weer gebruikt als bouwmateriaal. Over de jaren heen is de consummatie van cement in de bouwsector gestaag gestegen. 

Helaas is Portland cement geen ecologisch materiaal. Tijdens het proces worden hoge concentraties CO2 uitgestoten; 800-1100kg CO2 per ton geproduceerd cement.
Aangezien verwacht wordt dat de wereldwijde cementproductie zal stijgen naar 4,4 miljoen tot 7 miljoen ton per jaar tegen 2050, wordt het dringend tijd dat bouwsector in het algemeen de verantwoordelijkheid opneemt om te zoeken naar duurzame, innovatieve en meer ecologische oplossingen.


De achterliggende gedachte achter ons product bestaat uit het mixen van een product bestaande uit industriële residuen met zwaar gereduceerde CO2 uitstoot , als een alternatief voor het milieubelastende Portland cement. De uitstoot van CO2 tijdens de productie van Portland cement is een combinatie van de gebruikte brandstof en de uitstoot van CO2 van kalksteen nodig om cement te produceren. Zowat 50% van de CO2 wordt uitgestoten wanneer kalk gecalcineerd wordt bij een hitte van 1500°C tijdens dit proces.
De Romeinen ontwierpen een vorm cement gebaseerd op puzzolaan binder, een binder afkomstig van de Vesuvius. Door grotere hoeveelheden natuurlijk en artificieel puzzolaan te gebruiken, in plaats van kalksteen, kunnen we de uitstoot van CO2 sterk beperken aangezien er geen sprake is van calcineren. 

Puzzolanen wordt ook Romeins cement genoemd. De Romeinen gebruikten alleen natuurlijke puzzolanen, en puzzolaancement is terug te vinden in bekende Romeinse gebouwen: het Colosseum, het Pantheon, het Forum Romanum, …
Eenvoudig gezegd is cement een poeder (bindmiddel) met hydraulische eigenschappen, dat, gemengd met water (verharder), een cementpasta vormt (bindmiddel/lijm). Dit bindt zand en steen aan elkaar tot een hard materiaal (beton). Cement is tot op heden het belangrijkste bestanddeel van beton. 

Na water is beton het meest verbruikte materiaal ter wereld. Wereldwijd wordt ongeveer 17 miljard ton gebruikt.
Traditioneel Portland cement bevat ongeveer 90% cementklinker, bestaande uit kalksteen, zand, klei en ijzerhoudend materiaal, dat wordt verbrand, gemalen en gemengd met gips en eventueel andere toepassingen.
De grootste CO2-vervuiler in de cementproductie ligt in de productie van cementklinker, meer bepaald in het calcinatieproces, waarbij koolstofdioxide vrijkomt uit kalk wanneer het wordt verhit tot ongeveer 1500°C.                                                               


Met ons product willen wij breken met de traditionele cementproductie. Natuurlijke en kunstmatige puzzolanen kunnen de grote hoeveelheden kalksteen vervangen, en vormen het grootste deel van het cement dat op dezelfde manier bindt en hydrateert als kalksteen. Het grote voordeel van puzzolanen is dat deze niet verbrand moeten worden; ze bestaan al als restproducten met een deeltjesgrootte zoals cement, of ze kunnen worden vermalen en droog worden gemengd. Door maximaal gebruik van natuurlijke en kunstmatige puzzolanen, kan het gebruik van Portlandcement worden geminimaliseerd, waardoor de uitstoot van CO2 aanzienlijk wordt verminderd.
Tegenwoordig produceren mensen enorme hoeveelheden afval in de vorm van restproducten van kolengestookte elektriciteitscentrales, de productie van ijzer en ferrosilicium, as van rijstvliezen, enz. 

Dit zijn kunstmatige puzzolanen en worden overal ter wereld in extreme hoeveelheden aangetroffen. Ze kunnen op dezelfde manier gebruikt worden als natuurlijke puzzolanen in de productie van cement. De chemie en de kwaliteit van het cement moet echter meestal uitgebreider worden gecontroleerd, omdat alternatieve grondstoffen, zoals kunstmatige puzzolanen, een grotere invloed kunnen hebben op de eigenschappen van het afgewerkte cement dan zuiver natuurlijke materialen.
Natuurlijke puzzolanen: lava, puimsteen, andere vulkanische stoffen, diatomeeën
Kunstmatige puzzolanen: vliegas, microsilica, hoogovenslag, ander industrieel afval.                                                                                                                   


Eigenschappen: recycling van afvalmateriaal, tot 90% minder CO2-uitstoot, verhoogde levenscyclus, hoge sterkte, calcinatieproces geëlimineerd, minimale krimp, chemische weerstand, hoge verdichting. Maximaal gebruik van restproducten, geschikt voor vezelversterking, goede verwerkbaarheid, lage permeabiliteit, lage temperatuurontwikkeling. Geleverd als droog poeder.

Leuke weetjes:
Vermindering van 1 ton CO2 staat gelijk aan:
*ca. 540m², of de ruimte van een kamer van 8 x 8 x 8,4m
*de hoeveelheid CO2 die 1 boom opneemt tijdens zijn levensduur, of de hoeveelheid die 33 bomen opnemen in 1 jaar
*de energie die gebruikt wordt om 250 000km op een elektrische fiets te rijden = 6,25 keer rond de aarde rijden
*productie van ca. 72kg rundvlees
*5555 km gevlogen binnen de EU  Cuore® MD ECO SL

Cuore® MD ECO SL 

Dit systeem wordt naadloos aangebracht en voelt zacht en warm aan. Het vloersysteem heeft een onderhoudsvriendelijke , matte , gladde oppervlakteafwerking. 

Het systeem heeft een dikte die kan variëren tussen 2-3 mm afhankelijk van de ondergrond en de nodige voorbereiding.

Ontdek meer


Cuore® MD ECO Stuc

Cuore® MD ECO Stuc

Dit systeem wordt naadloos aangebracht en voelt zacht en warm aan. Het vloer- en wand systeem heeft een onderhoudsvriendelijke , matte , gestructureerde  oppervlakteafwerking. 

Het systeem heeft een dikte die kan variëren tussen 1 en 2  mm afhankelijk van de ondergrond en de nodige voorbereiding.

Ontdek meer