Cuore PEP 6000

                                            artikelnummer 601005

 

Cuore PEP 6000 is een sneldrogende, universele primer voor de meest voorkomende ondergronden als beton, cementgebonden dekvloeren en egalisatie.

Toepassing

Cuore PEP 6000 is een 3-componenten, oplosmiddelvrij product op basis van hybride technologie. Cuore PEP 6000 vergeelt niet onder invloed van UV-licht. • Soortelijk gewicht
  • Basis + Harder     +/- 1185 kg/m³
 • Verbruik
  • Het verbruik hangt af van de ruwheid en porositeit van de ondergrond. Gemiddeld is het verbruik ca. 250 - 300 gram/m².
 • Kleur - structuur - glansgraad
  • Kleurloos - glad - glanzend


 • Ondergrond voorbehandeling
  Om een blijvende hechting van een synthetische afwerking te garanderen, is een correcte voorbehandeling van de ondergrond noodzakelijk. In het algemeen wordt ervan uitgegaan dat alle af te werken ondergronden vrij moeten zijn van vet, olie, vuil, vocht en andere verontreinigingen die de hechting met de ondergrond in negatieve zin kunnen beïnvloeden. Dit geldt zowel voor bestaande als nieuwe ondergronden. Nieuwe cementgebonden ondergronden moeten minimaal 4 tot 6 weken oud zijn en een vochtgehalte hebben van maximaal 3%, gemeten volgens de calcium carbid methode, voordat Cuore PEP 6000 kan worden aangebracht.

            Een handleiding over het voorbehandelen van de ondergrond is op aanvraag verkrijgbaar.

 • Mengverhouding
  60 Gewichtsdelen Basis 

            40 Gewichtsdelen Harder 

            0,5 gewichtsdeel Katalysator

 • Werfomstandigheden 
  • Relatieve luchtvochtigheid
   min. 30 % en max. 80 %
  • Verwerkingstemperatuur
   min. 10 °C en max. 30 °C
  • Verwerkingstemperatuur materiaal
   min. 15 °C en max. 25 °C
  • Temperatuur substraat  min. 10 °C en max. 30 °C. 
   • De ondergrondtemperatuur moet minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.
 • Menging
  1) Open de verpakking met hars en meng het materiaal tot het homogeen is.2) Open de verpakking met verharder en voeg de verharder toe aan de hars.

  3) Meng beide componenten ongeveer 2 minuten mechanisch tot een homogeen mengsel is gevormd. Een goed gemengd materiaal is uniform van kleur zonder heldere of donkere vlekken te bevatten.

  4) Om mengfouten of ongemengde resten te voorkomen; giet het gemengde materiaal in een schoon en leeg vat en meng opnieuw voor een korte tijd. Gebruik nooit ongemengde resten van het materiaal.

  5) Open de verpakking van de katalysator en voeg deze toe aan de gemengde A+B. Meng de 3 componenten gedurende ca. 1-2 minuten mechanisch tot een homogeen mengsel is gevormd.

  Opmerking: Voeg de katalysator pas toe na het mengen van A+B!
 • Verwerkingstijd
  De verwerkingstijd van Cuore PEP 6000 ligt bij 20 °C rond de 30 minuten.Let op: bij een temperatuurverhoging van 10 °C halveert de verwerkingstijd.
  Bij een temperatuurverlaging van 10 °C verdubbelt de verwerkingstijd.
 • Droging en uitharding

            De droog- en uithardingstijden van de Cuore PEP 6000 worden in geringe mate beïnvloed door het verbruik. De hoeveelheid katalysator en de temperatuur               hebben de grootste invloed op de droging en uitharding. Meer informatie vindt u in het onderstaande overzicht:

            
 • Katalysator 0,5%

 

 

 

T(C°)

Inwerktijd

Overschilderbaar

Uitgehard

30

-

-

-

20

30 min.

120 min.

300 min

 

10

60 min

240 min.

600 min.

5

120 min

480 min

1200 min.

Katalysator 1,0%

 

 

 

T(C°)

Inwerktijd

Overschilderbaar

Uitgehard

30

-

-

-

20

20 min.

80 min.

200 min

10

40 min.

160 min

400 min.

5

80 min.

320 min.

800 min.

Katalysator 1,5%

 

 

 

T(C°)

Inwerktijd

Overschilderbaar

Uitgehard

30

-

-

-

20

-

-

-

10

30 min.

120 min.

300 min.

5

60 min.

240 min.

600 min.

Katalysator 2%

 

 

 

T(C°)

Inwerktijd

Overschilderbaar

Uitgehard

30

-

-

-

20

-

-

-

10

-

-

-

5

30 min.

120 min.

300 min.


Het is belangrijk de voor de verwerking van kunststoffen geldende voorschriften op te volgen. Derhalve wordt geadviseerd huid- en oogcontact te vermijden, door gebruik te maken van crèmes en/of vloeistofdichte handschoenen, veiligheidsbrillen, etc. Bij de verwerking van Cuore PEP 6000, met name in kleine, gesloten ruimten, verdient het aanbeveling zeer goed te ventileren.

In de originele, ongeopende verpakking, droog opgeslagen tussen 5°C en 25°C, is Cuore PEP 6000  minimaal 12 maanden houdbaar.

Opmerking: Cuore PEP 6000 mag niet worden opgeslagen of blootgesteld worden aan temperaturen onder de 5°C.

Let op: na verloop van tijd kan een vorm van ontmenging/scheiding optreden. Het is noodzakelijk om het materiaal tot een 100% gladde, homogene massa te mengen voordat de B en de optionele C component wordt toegevoegd. Bij twijfel over de homogeniteit en/of fijnheid, adviseren wij om het materiaal voor verder gebruik eerst door een zeef te halen. Indien het materiaal niet meer tot een homogene, gladde massa kan worden gemengd, kunt u contact opnemen met Cuore voor advies.


Downloads 


601005 - Product Data Sheet - Cuore PEP 6000 - NL 
601005 - Product Data Sheet - Cuore  PEP 6000 - FR 
601005 - Product Data Sheet - Cuore  PEP 6000 - EN