Cuore PSL 4500

                                            artikelnummer 4030/25/10/01

 

PSL 4500 is een 2-componenten, oplosmiddelvrije, zelf nivellerende, polyurethaan gietvloer met goede kleur-stabiele eigenschappen.

Toepassing
PSL 4500 dient als naadloze, slijtvaste vloerafwerking voor diverse toepassingsgebieden, zoals onderwijs, gezondheidszorg, woningen, kantoren en openbare gebouwen.  • Soortelijk gewicht
   • Basis + Harder     1500 kg/m³ (afhankelijk van kleur)
  • Shore hardheid (DIN 53505)
   • D 50
  • Treksterkte (DIN 53455)
   • 8.1 MPa
  • Rek bij breuk (DIN 53455)
   • 160%
  • Doorscheursterkte (DIN 53515)
   • 44 N/mm
  • Viscositeit 
   • 3500mPa.s (+/-500)
  • Verbruik
   • Het verbruik ligt op ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.
  • Kleur - structuur - glansgraad
   • Op aanvraag uit RAL/NCS - glad - glanzend


 • Ondergrond voorbehandeling
  Om een blijvende hechting van een kunststof afwerking te kunnen realiseren, is het correct voorbehandelen van de af te werken ondergrond noodzakelijk. In het algemeen wordt er van uitgegaan dat iedere af te werken ondergrond vrij moet zijn van vetten, olie, vuil, vocht en andere verontreinigingen, die de hechting aan de ondergrond negatief kunnen beïnvloeden. Dit geldt zowel voor bestaande als voor nieuw aangebrachte ondergronden. Nieuwe cementgebonden ondergronden moeten minimaal 4 tot 6 weken oud zijn en mogen een vochtigheidsgraad hebben van maximaal 3 %, gemeten volgens de calcium carbid methode, voordat Cuore EP 1300 erop aangebracht kan worden.
 • Mengverhouding
  82 Gewichtsdelen Basis 601303
  18 Gewichtsdelen Harder 801303
 • Werfomstandigheden 
  • Relatieve luchtvochtigheid
   min. 30 % en max. 80 %
  • Verwerkingstemperatuur
   min. 10 °C en max. 30 °C
  • Verwerkingstemperatuur materiaal
   min. 15 °C en max. 25 °C
 • Menging
  1) Open het blik met de basis en meng het materiaal tot deze homogeen is.
  2) Open het blik met de harder en voeg de harder aan de basis toe.
  3) Meng beide componenten mechanisch gedurende circa 2 minuten, totdat een homogeen mengsel ontstaat. Een goed gemengd materiaal is egaal van kleur en bevat geen heldere of donkere vlekken.
  4) Om mengfouten of ongemengde resten te vermijden; het gemengde materiaal overgieten in een schoon en leeg blik en nogmaals korte tijd mengen. Gebruik nooit ongemengde resten van het materiaal.
 • Verwerkingstijd
  De verwerkingstijd van Cuore PSL 4500 ligt bij 20 °C tussen de 15 en 20 minuten.
  Let op: bij een temperatuurverhoging van 10 °C halveert de verwerkingstijd.
 • Droging en uitharding
  De droging en uitharding van Cuore PSL 4500, bij een laagdikte van 2mm is als volgt:
  - Overschilderbaar: na 16 uur en maximaal binnen 48 uur bij 20°C
  - Uitgehard: na 7 dagen bij 20°C

Het is belangrijk de voor de verwerking van kunststoffen geldende voorschriften op te volgen. Derhalve wordt geadviseerd huid- en oogcontact te vermijden, door gebruik te maken van crèmes en/of vloeistofdichte handschoenen, veiligheidsbrillen, etc. Bij de verwerking van Cuore PSL 4500, met name in kleine, gesloten ruimten, verdient het aanbeveling zeer goed te ventileren.

In de afgesloten originele verpakking, opgeslagen in een droge omgeving tussen 5°C en 25°C, is Cuore PSL 4500 minimaal 12 maanden houdbaar.

Let op: Cuore PSL 4500 mag niet bewaard worden bij of blootgesteld worden aan temperaturen lager dan 5 °C. Let op: na verloop van tijd kan er een vorm van separatie optreden. Het is noodzakelijk het materiaal op te mengen tot een 100% gladde, homogene massa voordat de B-component wordt toegevoegd. Bij twijfel over de homogeniteit en/of fijnheid adviseren wij het materialen eerst te zeven voor verder gebruik. Als het materiaal niet meer tot een homogene, gladde massa op te mengen is kunt u voor advies contact opnemen met Cuore.

Downloads 


403010- Product Data Sheet - Cuore EP 1300 - NL 
403010 - Product Data Sheet - Cuore EP 1300 - FR 
403010 - Product Data Sheet - Cuore EP 1300 - EN 
4030A - Safety datasheet - Cuore PSL 4500 A comp
4030B - Safety datasheet - Cuore PSL 4500 B comp