Cuore PSL 3400

                                            artikelnummer 305010/25

 

Cuore PSL 3400 is een 2-componenten, oplosmiddelvrije, zelf nivellerende, polyurethaan gietvloer.

Toepassing
Cuore PSL 3400 dient als naadloze, slijtvaste vloerafwerking voor diverse toepassingsgebieden. Voorbeelden van toepassingsgebieden zijn: onderwijs, gezondheidszorg, woningen, kantoren en openbare gebouwen. Cuore PSL 3400 dient altijd gebruikt te worden in combinatie met een gekleurde topcoat. • Soortelijk gewicht
  • Soortelijk gewicht Basis + Harder 1390 kg/m³ (afhankelijk van kleur)
  • Shore hardheid (DIN 53505)~ D 40
  • Treksterkte (DIN 53455)~ 10 MPa
  • Rek bij breuk (DIN 53455)~ 40 %
  • Doorscheursterkte (DIN 53515)~ 27 N/mm
 • Verbruik
  • Het verbruik ligt op ca. 1,4 kg/m² per mm laagdikte.
 • Kleur - structuur - glansgraad
  • Kleur- glad - glanzend


 • Ondergrond voorbehandeling
  Om een blijvende hechting van een kunststof afwerking te kunnen realiseren, is het correct voorbehandelen van de af te werken ondergrond noodzakelijk. In het algemeen wordt er van uitgegaan dat iedere af te werken ondergrond vrij moet zijn van vetten, olie, vuil, vocht en andere verontreinigingen, die de hechting aan de ondergrond negatief kunnen beïnvloeden. Dit geldt zowel voor bestaande als voor nieuw aangebrachte ondergronden.
  Voor het aanbrengen van de Cuore PSL 3400 dient de ondergrond voorzien te worden van een primer uit het Cuore assortiment en een eventuele schraaplaag.
  Op betonvloeren en zandcementdekvloeren kan de Cuore EP 1300 als primer toegepast worden.
  Een handleidin
 • Mengverhouding
  80 Gewichtsdelen Basis 601303
  20 Gewichtsdelen Harder 801303
 • Werfomstandigheden 
  • Relatieve luchtvochtigheid
   min. 30 % en max. 80 %
  • Verwerkingstemperatuur
   min. 10 °C en max. 30 °C
  • Verwerkingstemperatuur materiaal
   min. 15 °C en max. 25 °C
 • Menging
  1) Open het blik met de basis en meng het materiaal tot deze homogeen is.
  2) Open het blik met de harder en voeg de harder aan de basis toe.
  3) Meng beide componenten mechanisch gedurende circa 2 minuten, totdat een homogeen mengsel ontstaat. Een goed gemengd materiaal is egaal van kleur en bevat geen heldere of donkere vlekken.
  4) Om mengfouten of ongemengde resten te vermijden; het gemengde materiaal overgieten in een schoon en leeg blik en nogmaals korte
 • Verwerkingstijd
  De verwerkingstijd van Cuore PSL 3400 ligt bij 20 °C tussen de 20 en 25 minuten.
  Let op: bij een temperatuurverhoging van 10 °C halveert de verwerkingstijd. Bij een temperatuurverlaging van 10 °C verdubbelt de verwerkingstijd.
 • Droging en uitharding 
 • De droging en uitharding van Cuore PSL 3400, bij een laagdikte van 2 mm is als volgt:
  - overschilderbaar : na 16 uur en maximaal binnen 48 uur bij 20 °C
  - uitgehard : na 7 dagen bij 20 °C

Het is belangrijk de voor de verwerking van kunststoffen geldende voorschriften op te volgen. Derhalve wordt geadviseerd huid- en oogcontact te vermijden door gebruik te maken van crèmes en/of vloeistofdichte handschoenen, veiligheidsbrillen, etc. Bij de verwerking van Cuore PSL 3400, met name in kleine, gesloten, ruimten, verdient het de aanbeveling zeer goed te ventileren.

In de afgesloten originele verpakking, opgeslagen in een droge omgeving tussen 5 °C en 25 °C, is Cuore PSL 3400 minimaal 12 maanden houdbaar.
Let op: Cuore PSL 3400 mag niet bewaard worden bij of blootgesteld worden aan temperaturen lager dan 5 °C.
Let op: na verloop van tijd kan er een vorm van separatie optreden. Het is noodzakelijk het materiaal op te mengen tot een 100% gladde, homogene massa voordat de B-component wordt toegevoegd. Bij twijfel over de homogeniteit en/of fijnheid adviseren wij het materialen eerst te zeven voor verder gebruik. Als het materiaal niet meer tot een homogene, gladde massa op te mengen is kunt u voor advies contact opnemen met Cuore.
Belangrijk
Cuore PSL 3400 mag alleen worden gebruikt door opgeleide en professionele plaatsers.

Downloads 


101010 - Product Data Sheet - Cuore PSL 3400 - NL 
101010 - Product Data Sheet - Cuore PSL 3400 - FR 
101010 - Product Data Sheet - Cuore PSL 3400 - EN