Cuore PSC 2000

                                            artikelnummer 203010/25

 

Cuore PSC 2000 is een 2-componenten, oplosmiddelvrij, zelf nivellerend materiaal, gebaseerd op polyurethaan harsen.

Toepassing

Cuore PSC 2000 dient als schraaplaag of tussenlaag voor diverse toepassingsgebieden. Voorbeelden van toepassingsgebieden zijn: onderwijs, gezondheidszorg, woningen, kantoren en openbare gebouwen. • Soortelijk gewicht
  • Basis + Harder     1500 kg/m³ (afhankelijk van kleur)
 • Shore hardheid (DIN 53505)
  • +/- D 60
 • Treksterkte (DIN 53455)
  • +/- 14 MPa
 • Rek bij breuk (DIN 53455)
  • +/- 60%
 • Doorscheursterkte (DIN 53515)
  • +/- 60 N/mm
 • Verbruik
  • Het verbruik hangt af van de ruwheid en porositeit van de ondergrond. Gemiddeld is het verbruik ca. 250 gram/m².
 • Kleur - structuur - glansgraad
  • Kleurloos - glad - glanzend


 • Ondergrond voorbehandeling
  Om een blijvende hechting van een kunststof afwerking te kunnen realiseren, is het correct voorbehandelen van de af te werken ondergrond noodzakelijk. In het algemeen wordt er van uitgegaan dat iedere af te werken ondergrond vrij moet zijn van vetten, olie, vuil, vocht en andere verontreinigingen, die de hechting aan de ondergrond negatief kunnen beïnvloeden. Dit geldt zowel voor bestaande als voor nieuw aangebrachte ondergronden.Voor het aanbrengen van de Cuore PSC 2000 dient de ondergrond voorzien te worden van een primer uit het Cuore assortiment en een eventuele schraaplaag.

  Op betonvloeren en zandcementdekvloeren kan de Cuore EP 1300 als primer toegepast worden.

  Een handleiding over ondergrondvoorbehandeling is op aanvraag verkrijgbaar.
 • Mengverhouding
  83.33  Gewichtsdelen Basis
  16.67  Gewichtsdelen Harder
 • Werfomstandigheden 
  • min. 10 °C en max. 30 °C.
   De ondergrondtemperatuur moet minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.
  • Relatieve luchtvochtigheid
   min. 30 % en max. 80 %
  • Verwerkingstemperatuur
   min. 10 °C en max. 30 °C
  • Verwerkingstemperatuur materiaal
   min. 15 °C en max. 25 °C
 • Menging
  1) Open het blik met de basis en meng het materiaal tot deze homogeen is.2) Open het blik met de harder en voeg de harder aan de basis toe.

  3) Meng beide componenten mechanisch gedurende circa 2 minuten, totdat een homogeen mengsel ontstaat. Een goed gemengd materiaal is egaal van kleur en bevat geen heldere of donkere vlekken.

  4) Om mengfouten of ongemengde resten te vermijden; het gemengde materiaal overgieten in een schoon en leeg blik en nogmaals korte tijd mengen. Gebruik nooit ongemengde resten van het materiaal.
 • Verwerkingstijd
  De verwerkingstijd van Cuore PSC 2000 ligt bij 20 °C tussen de 25 en 30 minuten.Let op: bij een temperatuurverhoging van 10 °C halveert de verwerkingstijd. Bij een temperatuurverlaging van 10 °C verdubbelt de verwerkingstijd.
 • Droging en uitharding

            De droging en uitharding van Cuore PSC 2000, bij een laagdikte van 2 mm is als volgt:
            - overschilderbaar : na 16 uur en maximaal binnen 48 uur bij 20 °C
            - uitgehard : na 7 dagen bij 20 °C

Het is belangrijk de voor de verwerking van kunststoffen geldende voorschriften op te volgen. Derhalve wordt geadviseerd huid- en oogcontact te vermijden door gebruik te maken van crèmes en/of vloeistofdichte handschoenen, veiligheidsbrillen, etc. Bij de verwerking van Cuore PSC 2000, met name in kleine, gesloten, ruimten, verdient het de aanbeveling zeer goed te ventileren.

In de afgesloten originele verpakking, opgeslagen in een droge omgeving tussen 5 °C en 25 °C, is Cuore PSC 2000 minimaal 12 maanden houdbaar.

Let op: Cuore PSC 2000 mag niet bewaard worden bij of blootgesteld worden aan temperaturen lager dan 5 °C.

Let op: na verloop van tijd kan er een vorm van separatie optreden. Het is noodzakelijk het materiaal op te mengen tot een 100% gladde, homogene massa voordat de B-component wordt toegevoegd. Bij twijfel over de homogeniteit en/of fijnheid adviseren wij het materialen eerst te zeven voor verder gebruik. Als het materiaal niet meer tot een homogene, gladde massa op te mengen is kunt u voor advies contact opnemen met Cuore.

203010- Product Data Sheet - Cuore PSC 2000 - NL 
203010- Product Data Sheet - Cuore  PSC 2000 - FR 
203010- Product Data Sheet - Cuore  PSC 2000 - EN