Cuore ERM 2000

                                            artikelnummer 903030

 

Cuore ERM 2000 is een 3-componenten, oplosmiddelvrije mortel op basis van epoxyharsen.

Toepassing

Cuore ERM 2000 dient als reparatiemortel of als uitvlakmortel voor verschillende ondergronden zoals bijvoorbeeld zandcement en beton. • Soortelijk gewicht
  • Basis + Harder     2350 kg/m³
 • Druksterkte (DIN 53454)
  • +/- 80 N/mm²
 • Verbruik
  • Het verbruik hangt af van de ruwheid van de ondergrond. De aan te brengen laagdikte moet minimaal 5 mm bedragen. Het verbruik bij 5 mm laagdikte ligt op ca. 12,5 kg/m².
 • Kleur - structuur - glansgraad
  • Zandbruin - glad - glanzend


 • Ondergrond voorbehandeling
  Om een blijvende hechting van een kunststof afwerking te kunnen realiseren, is het correct voorbehandelen van de af te werken ondergrond noodzakelijk. In het algemeen wordt er van uitgegaan dat iedere af te werken ondergrond vrij moet zijn van vetten, olie, vuil, vocht en andere verontreinigingen, die de hechting aan de ondergrond negatief kunnen beïnvloeden. Dit geldt zowel voor bestaande als voor nieuw aangebrachte ondergronden. Nieuwe cementgebonden ondergronden moeten minimaal 4 tot 6 weken oud zijn en mogen een vochtigheidsgraad hebben van maximaal 3 %, gemeten volgens de calcium carbid methode, voordat Cuore ERM 2000 erop aangebracht kan worden.Voor het aanbrengen van de Cuore ERM 2000 dient de ondergrond voorzien te worden van een primer uit het Cuore assortiment.

  Op betonvloeren en zandcementdekvloeren kan de Cuore EP 1300 als primer toegepast worden.

  Een handleiding over ondergrondvoorbehandeling is op aanvraag verkrijgbaar.
 • Mengverhouding
  • 1,67 Gewichtsdelen Basis 621303
  • 0,83 Gewichtsdelen Harder 821303
  • 25 Gewichtsdelen Vulstofmengsel 015627
 • Werfomstandigheden 
  • Relatieve luchtvochtigheid
   min. 30 % en max. 80 %
  • Temperatuur ondergrond

                        min. 10 °C en max. 30 °C.
                        De ondergrondtemperatuur moet minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

  • Verwerkingstemperatuur
   min. 10 °C en max. 30 °C
  • Verwerkingstemperatuur materiaal
   min. 15 °C en max. 25 °C
 • Menging
  1) Open het blik met de basis en meng het materiaal tot deze homogeen is.2) Open het blik met de harder en voeg de harder aan de basis toe.
  3) Meng beide componenten mechanisch gedurende circa 2 minuten, totdat een homogeen mengsel ontstaat. Een goed gemengd materiaal is egaal van kleur en bevat geen heldere of donkere vlekken.
  4) Om mengfouten of ongemengde resten te vermijden; het gemengde materiaal overgieten in een schoon en leeg blik en nogmaals korte tijd mengen. Gebruik nooit ongemengde resten van het materiaal.
  5) Open de zak met het vulstofmengsel en leeg deze in een grote mengkuip.
  6) Maak een holletje in het vulstofmengsel en voeg de gemengde basis + harder toe.
  Meng nu het geheel mechanisch gedurende minimaal 2 minuten.
 • Verwerkingstijd
  De verwerkingstijd van Cuore ERM 2000 ligt bij 20 °C tussen 25 en 30 minuten.Let op: bij een temperatuurverhoging van 10 °C halveert de verwerkingstijd.
  Bij een temperatuurverlaging van 10 °C verdubbelt de verwerkingstijd.
 • Droging en uitharding
  • De droging en uitharding van Cuore ERM 2000, bij een verbruik van 12,5 kg/m²
   is als volgt:
   - overschilderbaar : na 16 uur en maximaal binnen 48 uur bij 20 °C
   - uitgehard : na 7 dagen bij 20 °C

Het is belangrijk de voor de verwerking van kunststoffen geldende voorschriften op te volgen. Derhalve wordt geadviseerd huid- en oogcontact te vermijden, door gebruik te maken van crèmes en/of vloeistofdichte handschoenen, veiligheidsbrillen, etc. Bij de verwerking van Cuore ERM 2000, met name in kleine, gesloten ruimten, verdient het aanbeveling zeer goed te ventileren.

In de afgesloten originele verpakking, opgeslagen in een droge omgeving tussen

5 °C en 25 °C, is Cuore ERM 2000 minimaal 24 maanden houdbaar.

Let op: Cuore ERM 2000 mag niet bewaard worden bij of blootgesteld worden aan temperaturen lager dan 5 °C.

Let op: na verloop van tijd kan er een vorm van separatie optreden. Het is noodzakelijk het materiaal op te mengen tot een 100% gladde, homogene massa voordat de B en C- component worden toegevoegd. Bij twijfel over de homogeniteit en/of fijnheid adviseren wij het materialen eerst te zeven voor verder gebruik. Als het materiaal niet meer tot een homogene, gladde massa op te mengen is, kunt u voor advies contact opnemen met Cuore.

903030- Product Data Sheet - Cuore ERM 2000 - NL 
903030- Product Data Sheet - Cuore   ERM 2000 - FR 
903030- Product Data Sheet - Cuore   ERM 2000 - EN