Cuore ERC 3000

                                            artikelnummer 302010/302020

 

Cuore ERC 3000 is een 2-componenten, oplosmiddelvrije, epoxy.

Toepassing
Cuore ERC 3000 dient als rollaag voor verschillende ondergronden zoals bijvoorbeeld zandcement en beton. Voorbeelden van toepassingsgebieden zijn: garages, magazijnen, logistieke ruimtes en productieruimtes. • Soortelijk gewicht
  • Basis + Harder     1740 kg/m³ (afhankelijk van kleur)
 • Verbruik
  • Het verbruik hangt af van de ruwheid en porositeit van de ondergrond. Gemiddeld is het verbruik ca. 300-500 gram/m² per laag.
 • Kleur - structuur - glansgraad
  • Op aanvraag uit RAL/NCS/ - glad - glanzend


 • Ondergrond voorbehandeling
  Om een blijvende hechting van een kunststof afwerking te kunnen realiseren, is het correct voorbehandelen van de af te werken ondergrond noodzakelijk. In het algemeen wordt er van uitgegaan dat iedere af te werken ondergrond vrij moet zijn van vetten, olie, vuil, vocht en andere verontreinigingen, die de hechting aan de ondergrond negatief kunnen beïnvloeden. Dit geldt zowel voor bestaande als voor nieuw aangebrachte ondergronden. Nieuwe cementgebonden ondergronden moeten minimaal 4 tot 6 weken oud zijn en mogen een vochtigheidsgraad hebben van maximaal 3 %, gemeten volgens de calcium carbid methode, voordat Cuore ERC 3000 erop aangebracht kan worden. Een handleiding over ondergrondvoorbehandeling is op aanvraag verkrijgbaar.
 • Mengverhouding
  • 84 Gewichtsdelen Basis 605400 
  • 16 Gewichtsdelen Harder 805400
 • Werfomstandigheden 
  • Relatieve luchtvochtigheid
   min. 30 % en max. 80 %
  • Verwerkingstemperatuur
   min. 10 °C en max. 30 °C
  • Verwerkingstemperatuur materiaal
   min. 15 °C en max. 25 °C
 • Menging
  1) Open het blik met de basis en meng het materiaal tot deze homogeen is.2) Open het blik met de harder en voeg de harder aan de basis toe.

  3) Meng beide componenten mechanisch gedurende circa 2 minuten, totdat een homogeen mengsel ontstaat. Een goed gemengd materiaal is egaal van kleur en bevat geen heldere of donkere vlekken.

  4) Om mengfouten of ongemengde resten te vermijden; het gemengde materiaal overgieten in een schoon en leeg blik en nogmaals korte tijd mengen. Gebruik nooit ongemengde resten van het materiaal.
 • Verwerkingstijd
  De verwerkingstijd van Cuore ERC 3000 ligt bij 20 °C tussen 25 en 30 minuten.Let op: bij een temperatuurverhoging van 10 °C halveert de verwerkingstijd.
  Bij een temperatuurverlaging van 10 °C verdubbelt de verwerkingstijd.
 • Droging en uitharding 

            De droging en uitharding van Cuore ERC 3000, bij een verbruik van ca. 500 gram/m²
            is als volgt:
                - overschilderbaar : na 16 uur en maximaal binnen 48 uur bij 20 °C
                - uitgehard : na 7 dagen bij 20 °C

Het is belangrijk de voor de verwerking van kunststoffen geldende voorschriften op te volgen. Derhalve wordt geadviseerd huid- en oogcontact te vermijden, door gebruik te maken van crèmes en/of vloeistofdichte handschoenen, veiligheidsbrillen, etc. Bij de verwerking van Cuore ERC 3000, met name in kleine, gesloten ruimten, verdient het aanbeveling zeer goed te ventileren.

In de afgesloten originele verpakking, opgeslagen in een droge omgeving tussen

5 °C en 25 °C, is Cuore ERC 3000 minimaal 12 maanden houdbaar.

Let op: Cuore ERC 3000 mag niet bewaard worden bij of blootgesteld worden aan temperaturen lager dan 5 °C.

Let op: na verloop van tijd kan er een vorm van separatie optreden. Het is noodzakelijk het materiaal op te mengen tot een 100% gladde, homogene massa voordat de B-component wordt toegevoegd. Bij twijfel over de homogeniteit en/of fijnheid adviseren wij het materialen eerst te zeven voor verder gebruik. Als het materiaal niet meer tot een homogene, gladde massa op te mengen is kunt u voor advies contact opnemen met Cuore.

Cuore ERC 3000 mag alleen gebruikt worden door opgeleide en professionele plaatsers.

302010 - Product Data Sheet - Cuore ERC 3000 - NL 
302010 - Product Data Sheet - Cuore ERC 3000 -FR
302010 - Product Data Sheet - Cuore ERC 3000 -EN