Cuore MD ECO SL 4000

                                            artikelnummer........

 

Cuore MD Eco SL 4000 is een zelf-nivellerende industriële / decoratieve vloer. Snelle uitharding en spannings-arm met een laagdikte van 2-50mm.

Toepassing  

Voor gebruik binnen en buiten
Voor revisie van beton en dekvloeren
Als overlaging voor ruimtes met hoge mechanische belasting zoals garages, magazijnen en productieruimtes
Beloopbaar na 4 uur
Toepasbaar in laagdiktes van 2-50mm, voor grotere oppervlakken wordt een laagdikte van ca. 3-5mm aanbevolenSterkte     Druksterkte >40N / mm²
                    Buigsterkte >12N / mm²
Slipweerstand en verplaatsingsruimte
                    Zonder kwartszand R10
                    Met kwartszand R13 / V8
Verbruik
                    Circa 1,8kg/m² en mm laagdikte
Belastbaarheid
                    Uitharding bij 20°C
                    Beloopbaar/klaar voor bedekking: na 4 uur
                    Lichte belasting: 1 dag
                    Volledig belastbaar: 4 dagen
                    Volledig belastbaar in ruimtes buiten: 7 dagen
Dichtheid
                    Bulk dichtheid: ca.1,1kg/dm³
                    Dichtheid verse mortel: ca.2,0kg/dm³

Eigenschappen
                    Eco Binder technologie
                    Milieuvriendelijk
                    Mineraal
                    Zeer lage emissie EC1 plus
                    Snelle uitharding en spannings-arm
                    Waterdicht tot 1,5 bar
                    Voldoet aan de eisen voor geleidbaarheid volgens
                    DIN EN 61340-5-1
                    Hoge stroombaarheid

                    Hoge schuurweerstand
                    Gemakkelijke toepassing
                    Ook machinaal verwerkbaar

 • Ondergrond voorbehandeling
  Voordat u de coating aanbrengt, moet u ervoor zorgen dat het oppervlak stabiel is en voldoende treksterkte heeft. Het oppervlak moet ook klaar zijn voor coating, droog of mat vochtig, schoon en vrij van alle soorten vuil. Mechanische voorbereiding van het oppervlak, bv. stralen, wordt aanbevolen. Door het oppervlak te schuren kan de hechting voor de volgende laag worden verbeterd. Diepere scheuren moeten op gepaste wijze opgevuld worden. Het oppervlak moet duurzaam trillings- en scheurvrij zijn. Daarom moet nieuw beton of dekvloer een minimale leeftijd hebben van 28 dagen. Reeds bestaande scheuren moeten vakkundig worden gerepareerd. De kleefkracht van de ondergrond moet minstens 1,5 N/mm² bedragen. Door het aanbrengen van een aangepaste primer op het oppervlak, wordt het absorptievermogen van de ondergrond aangepast. Dit vermijdt het opstijgen van luchtbellen tijdens de latere gietvloer. Om dit op kritische ondergronden te garanderen, dient een proefoppervlak van 1m² te worden gemaakt. Bij het plaatsen van een epoxy primer (EP 1300/EP 1900), dient men deze steeds in te zanden met 03-08 gevuurdroogd kwartszand. De randvoeg moet worden voorbereid met een geschikte uitzetstrip. Hierbij moet gelet worden op een schone hechting om te voorkomen dat er materiaal onder of achter de uitzetstrip vloeit. Uitzetvoegen moeten worden aangenomen. Na voltooiing van alle coatingwerkzaamheden moeten alle voegen worden opgevuld met een blijvend elastisch middel. Overgangen en sluitkanten moeten worden beschermd tegen overvloeien door het aanbrengen van eindstrips. Bij tegelvloeren moet het oppervlak worden voorgestreken met MD Eco SL 4000, aangebracht met een getande spatel of een dekvloerhark. De laagdikte boven het tegeloppervlak moet ten minste 1mm bedragen. Het voegprofiel dient volledig bedekt te zijn. Na een uithardingstijd van ca.
  Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven, worden naar beste weten verstrekt, doch gelden
  slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventueel beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons
  geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten
  vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van eigen aansprakelijkheid blijft deze,
  voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij u de goede
  kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.
  6uur kan het oppervlak met Cuore MD WP 1000 worden voorgestreken. Het aanbrengen van de primer met alle bijbehorende wachttijden dient te gebeuren volgens de normale ondergrondvoorbereiding. In verband met de toepassing op tegelvloeren dient aandacht besteed te worden aan een scheurvrije ondergrond. Loszittende tegels en tegels over holle ruimten moeten worden verwijderd. Bij gelijktijdige verwerking op verschillende ondergronden met wisselend zuigend vermogen dient de ondergrond vooraf geëgaliseerd te worden om een gelijkmatige kleuring van de mortel te behouden. MD Eco SL 4000 wordt met een getande spatel of een dekhark op het voorgestreken oppervlak aangebracht. De laagdikte dient 1mm boven het vloerniveau te liggen. Alle verdere procedures voor het aanbrengen van de eigenlijke coating worden uitgevoerd volgens de coating van tegelvloeren.
 • Mengverhouding
  4.5 l water per 25kg poeder
 • Werfomstandigheden 
  • Relatieve luchtvochtigheid
   min. 30 % en max. 80 %
  • Verwerkingstemperatuur
   min. 10 °C en max. 30 °C
  • Verwerkingstemperatuur materiaal
   min. 15 °C en max. 25 °C
 • Menging
  Meng het materiaal met behulp van een mengmachine. Voeg eerst 4,5 liter water per 25kg poedermateriaal toe in het mengvat. Giet vervolgens MD Eco SL 4000 erin terwijl u roert. Voor toepassingen op hellingen kan de hoeveelheid water worden teruggebracht tot 4,25 liter. Voor handmatig gebruik wordt een handmixer en een mengpaddel aanbevolen. Bij gebruik van de respectieve mengpaddel moet een geschikte schroefdraadadapter worden gebruikt. Het materiaal moet gedurende 2 minuten intensief worden gemengd, vervolgens 2 minuten laten staan en dan nog eens 1 minuut mengen. De afzonderlijke mengpartijen moeten snel en gelijkmatig worden gemengd. Het materiaal moet naadloos worden uitgegoten binnen de verwerkingstijd. Bij manuele verwerking moet een beluchtingstijd van maximaal 5 minuten worden aangehouden tussen het einde van de mengtijd en het aanbrengen van het materiaal. Hierdoor wordt het opstijgen van luchtbellen in het uitgegoten materiaal tot een minimum beperkt. Na het mengen MD Eco SL 4000 op het voorgestreken oppervlak aanbrengen en met een vlakspaan verdelen tot de beoogde dikte. Om bewerkingssporen in het verse oppervlak te vermijden, mag geen conventionele troffel worden gebruikt. Voor een optimale egalisatie van de verse mortel en om de vlakheidstoleranties volgens DIN 18202 te behouden, wordt een laagdikte van ca. 3-5mm voor grotere oppervlakken aanbevolen. De vereiste laagdikte is daarbij afhankelijk van de oppervlaktekwaliteit van de te bekleden ondergrond. Gebruik een dunne spijkerroller op de vers aangebrachte mortel voor een betere hechting en structuur. Zorg ervoor dat de spikes lang genoeg zijn. Als alternatief kunt u een oppervlakteschraper gebruiken om het oppervlak glad te maken. De coating moet de eerste 24 uur beschermd worden tegen te snelle droging (zonlicht, tocht), vorst en regen. Bedek het afgewerkte oppervlak niet met folies of andere materialen.
 • Verwerkingstijd
  ongeveer 35 min bij 20°C
 • Droging en uitharding
  Uitharding bij 20°C
  Beloopbaar/klaar voor bedekking: na 4 uur
  Lichte belasting: 1 dag
  Volledig belastbaar: 4 dagen
  Volledig belastbaar in ruimtes buiten: 7 dagen

Er is geen verplichte etikettering voor MD Eco SL 4000. Vermijd het inademen van stof bij het openen van de verpakking. Huid en ogen beschermen tijdens het mengproces.
Raadplaag het veiligheidsinformatieblad (MSDS) dat kan worden aangevraagd op de website van Cuore voor meer informatie over veiligheid tijdens transport, opslag, behandeling en verwijdering. Volg de instructies op de verpakking.

De originele verpakking is 12 maanden houdbaar in droge en gecontroleerde gematigde ruimtes (niet onder de 0°C, aanbevolen is 10-25°C). Aangebroken verpakkingen onmiddellijk opnieuw sluiten en binnen zeer korte tijd gebruiken.

De applicatie moet beschermd worden tegen te snelle droging (door tocht of intense hitte van de zon) gedurende minstens 24 uur. Sommige kleine kleurverschillen zijn onvermijdelijk als gevolg van verschillende productiepartijen. Hiermee moet rekening gehouden worden bij de uitvoering van de werkzaamheden. Indien een uniforme kleur gewenst is, is het noodzakelijk om met dezelfde batch (zie etiket) te werken. Door verschillende watertoevoegingen tijdens het aanbrengen of veranderende verwerkingstechnieken kunnen lichte kleurnuances in het caotingoppervlak ontstaan. Houdt u er rekening mee dat deze coating een mineraal product is. De productkleuren zijn niet volledig conform de RAL kaart en moeten daarom alleen gezien worden als geschatte classifcaties.

Downloads 


101010 - Product Data Sheet - Cuore MD ECO SL 4000 - NL 
101010 - Product Data Sheet - Cuore MD ECO SL 4000 - FR 
101010 - Product Data Sheet - Cuore MD ECO SL 4000 - EN