Cuore EP 1900

                                            artikelnummer 102010

 

Cuore EP 1900 is een 2-componenten, oplosmiddelvrije, epoxy primer.

Toepassing

Cuore EP 1900 dient als vochtscherm voor verschillende ondergronden zoals bijvoorbeeld zandcement en beton met een restvochtpercentage tot maximaal 5%. Om als vochtscherm te dienen, dient de in een gesloten laag aangebracht te worden. Minimaal 2 lagen wordt geadviseerd.
 • Soortelijk gewicht
  • Basis + Harder     1100 kg/m³
 • Verbruik
  • Het verbruik hangt af van de ruwheid en porositeit van de ondergrond. Gemiddeld is het verbruik ca. 300-350 gram/m².
 • Kleur - structuur - glansgraad
  • Kleurloos - glad - glanzend


 • Ondergrond voorbehandeling

  Om een blijvende hechting van een kunststof afwerking te kunnen realiseren, is het correct voorbehandelen van de af te werken ondergrond noodzakelijk. In het algemeen wordt er van uitgegaan dat iedere af te werken ondergrond vrij moet zijn van vetten, olie, vuil, vocht en andere verontreinigingen, die de hechting aan de ondergrond negatief kunnen beïnvloeden. Dit geldt zowel voor bestaande als voor nieuw aangebrachte ondergronden. Nieuwe cementgebonden ondergronden moeten minimaal 4 tot 6 weken oud zijn en mogen een vochtigheidsgraad hebben van maximaal 5 %, gemeten volgens de calcium carbid methode, voordat erop Cuore EP 1900 aangebracht kan worden.

  Een handleiding over ondergrondvoorbehandeling is op aanvraag verkrijgbaar
 • Mengverhouding

  71,43 Gewichtsdelen Basis 

  28,57 Gewichtsdelen Harder 
 • Werfomstandigheden 
  • Relatieve luchtvochtigheid
   • min. 30 % en max. 80 %
  • Verwerkingstemperatuur
   • min. 10 °C en max. 30 °C
  • Verwerkingstemperatuur materiaal 
   • min. 15 °C en max. 25 °C
  • Temperatuur ondergrond 
   • min. 10 °C en max. 30 °C.

    De ondergrondtemperatuur moet minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.
 • Menging

  1) Open het blik met de basis en meng het materiaal tot deze homogeen is.

  2) Open het blik met de harder en voeg de harder aan de basis toe.

  3) Meng beide componenten mechanisch gedurende circa 2 minuten, totdat een homogeen mengsel ontstaat. Een goed gemengd materiaal is egaal van kleur en bevat geen heldere of donkere vlekken.

  4) Om mengfouten of ongemengde resten te vermijden; het gemengde materiaal overgieten in een schoon en leeg blik en nogmaals korte tijd mengen. Gebruik nooit ongemengde resten van het materiaal.

 • Verwerkingstijd

  De verwerkingstijd van Cuore EP 1900 ligt bij 20 °C tussen 15 en 20 minuten.

  Let op: bij een temperatuurverhoging van 10 °C halveert de verwerkingstijd.

 • Droging en uitharding

  De droging en uitharding van Cuore EP 1900, bij een verbruik van 350 gram/m² is als volgt:

  - overschilderbaar : na 6 uur en maximaal binnen 48 uur bij 20 °C

  - uitgehard : na 7 dagen bij 20 °C

Het is belangrijk de voor de verwerking van kunststoffen geldende voorschriften op te volgen. Derhalve wordt geadviseerd huid- en oogcontact te vermijden, door gebruik te maken van crèmes en/of vloeistofdichte handschoenen, veiligheidsbrillen, etc. Bij de verwerking van Cuore EP 1900 met name in kleine, gesloten ruimten, verdient het aanbeveling zeer goed te ventileren. 

In de afgesloten originele verpakking, opgeslagen in een droge omgeving tussen

5 °C en 25 °C, is Cuore EP 1900 minimaal 24 maanden houdbaar.

Let op: Cuore EP 1900 mag niet bewaard worden bij of blootgesteld worden aan temperaturen lager dan 5 °C. Let op: na verloop van tijd kan er een vorm van separatie optreden. Het is noodzakelijk het materiaal op te mengen tot een 100% gladde, homogene massa voordat de B-component wordt toegevoegd. Bij twijfel over de homogeniteit en/of fijnheid adviseren wij het materialen eerst te zeven voor verder gebruik. Als het materiaal niet meer tot een homogene, gladde massa op te mengen is kunt u voor advies contact opnemen met Cuore.


Downloads 


102010 - Product Data Sheet - Cuore EP 1900 - NL 
102010 - Product Data Sheet - Cuore EP 1900 - FR 
102010 - Product Data Sheet - Cuore EP 1900 - EN